Elektronski potpis pretstavlja egal vašem rukom napisanom potpisu na dokumentu. To znači da elektronski potpis ima istu pravnu težinu kao običan potpis i da on garantuje da je osoba koja je elektronskim putem potpisala dokument zaista osoba za koju se izdaje.
Na primer vlasnik elektronskog potpisa će moći da elektronskim putem potpiše neki dokument i pošalje ga e-mailom na primer u sud, MUP... Taj dokument će imati istu pravnu snagu kao i da je dokument ručno potpisan.
Ovo je jako bitno i za elektronsko poslovanje u Srbiji jer će sada sajtovi koji se bave prodajom roba i usluga imati garanciju da su registrovani kod nadležnog organa i da imaju pravnu odgovornost. To znači da mogu da odgovaraju za eventualne prevare, nepoštovanje ugovora...

Elektronski potpis se se može izvaditi u pošti po naknadi od 2.000din, ali sada se dobija i UZ LIČNU KARTU! To znači da će vlasnici novih biometrijskih ličnih karata imati i elektronski potpis koji je pohranjen u istoj. Elektronski potpis mogu imati pravna i fizička lica.

Sve informacije o ličnoj karti možete dobiti ovde

 

 Postoji i negativno mišljenje pravoslavnih vernika i crkve o ovoj vrsti dokumenata. Oni kažu da je ovo isuviše blizu opisu iz biblije gde se kaže da će antihrist označiti svakog čoveka brojem i da će čak doći dan da ljudi neće moći da kupuju ni prodaju ako nemaju svoj specijalni broj što i nije tako daleko od istine. Šire o ovom mišljenju možete videti ovde i pogledati film ovde.