kidoz.net
 Ovaj browser nudi zaštitu dece na internetu jer dopušta samo određene stranice koje su pogodne za decu tog uzrasta. Takođe nije potrebno da deca znaju da čitaju i pišu da bi ga koristila jer je navigacija moguca pomocu živopisnih slika. Deca mogu da igraju igrice, gledaju crtane filmove, slušaju muziku. Browser je veličine par megabajta i skida se sa ove adrese.